Điều Khoản dịch vụ


Chào mừng bạn đến với Weddingmall.vn!

Weddingmall.vn tạo nên môi trường để các cơ sở cung cấp dịch vụ cưới có thể chia sẻ các sản phẩm và dịch vụ cưới mình đến với khách hàng dễ dàng, và mọi người có thể tìm kiếm cho mình những dịch vụ cưới phù hợp uy tín nhanh chóng. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Weddingmall.vn, trừ khi chúng tôi nêu rõ là áp dụng các điều khoản riêng (và không áp dụng các điều khoản này). Các sản phẩm này do Weddingmall.vn cung cấp cho bạn.

Bạn không mất phí sử dụng Weddingmall.vn hay các sản phẩm và dịch vụ khác thuộc phạm vi điều chỉnh của những Điều khoản này. Thay vào đó, các doanh nghiệp và tổ chức sẽ phải tài trợ cho chúng tôi để hiển thị quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của họ cho bạn. Khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý để chúng tôi hiển thị quảng cáo mà chúng tôi cho rằng phù hợp với bạn.

Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà quảng cáo và cũng không chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác) với những đơn vị này trừ khi được bạn cho phép cụ thể.

 1. Dịch vụ chúng tôi cung cấp

Sứ mệnh của chúng tôi là đem đến các đơn vị cung cấp dịch vụ cưới một môi trường chia sẻ các sản phẩm dịch vụ của mình đến khách hàng dễ dàng nhất và đem đến cho mọi ngườimột nơi để tìm kiếm cho mình các dịch vụ cưới phù hợp nhất.  Nhằm thúc đẩy sứ mệnh này, chúng tôi cung cấp các Sản phẩm và dịch vụ được mô tả dưới đây cho bạn:

Giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ cưới chia sẻ những sản phẩm và dịch vụ cưới mà shop mình cung cấp:

Các shop có thể chia sẻ sản phẩm dịch vụ của mình qua hình ảnh và tin trên các Sản phẩm của Weddingmall.vn mà bạn sử dụng.

Giúp mọi người đến và tìm cho mình những dịch vụ cưới phù hợp nhất:

Các bạn đang có dự định cưới có thể tìm cho mình những dịch vụ cưới phù hợp uy tín tại weddingmall.vn.

Đấu tranh chống lại hành vi gây hại cũng như bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi:

Mọi người sẽ chỉ đến với Weddingmall.vn nếu họ cảm thấy an toàn tin cậy. Khi phát hiện hành vi lạm dụng Sản phẩm của mình, hành vi có hại cho người khác và các tình huống mà chúng tôi có thể hỗ trợ hoặc bảo vệ cộng đồng. Nếu biết về hành vi hoặc nội dung như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp, ví dụ như trợ giúp, gỡ nội dung, hủy bỏ hoặc hạn chế quyền truy cập vào một số tính năng, vô hiệu hóa tài khoản hoặc liên hệ với cơ quan hành pháp.

Nghiên cứu các cách cải thiện dịch vụ của chúng tôi:

Chúng tôi tham gia vào việc nghiên cứu để phát triển, thử nghiệm và cải thiện Sản phẩm của mình. Hoạt động này bao gồm việc phân tích dữ liệu chúng tôi có về người dùng của mình cũng như nắm được cách mọi người sử dụng Sản phẩm của Weddingmall.vn, ví dụ như thông qua tiến hành các cuộc khảo sát, thử nghiệm và khắc phục sự cố cho các tính năng mới.

 1. Cách chúng tôi duy trì dịch vụ của mình

Thay vì phải trả phí để sử dụng Weddingmall.vn, khi sử dụng Sản phẩm của Weddingmall.vn thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều khoản này, bạn đồng ý cho chúng tôi hiển thị với bạn quảng cáo mà các doanh nghiệp và tổ chức đã tài trợ để quảng bá trên và ngoài Sản phẩm của các công ty thuộc  Weddingmall.vn.

 1. Cam kết của bạn với Weddingmall.vn và cộng đồng của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này cho bạn nhằm thúc đẩy sứ mệnh của mình. Để đổi lại, chúng tôi cần bạn thực hiện các cam kết sau:

 1. Những đối tượng có thể sử dụng Weddingmall.vn

Khi đích danh mọi người nêu ý kiến và hành động, cộng đồng của chúng ta sẽ trở nên an toàn và có trách nhiệm hơn. Vì lý do đó, bạn phải:

 • Sử dụng chính tên được bạn dùng trong cuộc sống hàng ngày.
 • Cung cấp thông tin chính xác về bản thân và shop của bạn.
 • Chỉ tạo một tài khoản
 • Không chia sẻ mật khẩu, cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản Weddingmall.vn của bạn hoặc chuyển tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác (mà không được chúng tôi cho phép).

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp Weddingmall.vn rộng rãi cho mọi người. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể sử dụng Weddingmall.vn nếu:

 • Bạn chưa đủ 13 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu tại quốc gia bạn để sử dụng Sản phẩm của chúng tôi).
 • Bạn là tội phạm tình dục bị kết án.
 • Trước đây, chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn vì vi phạm các Điều khoản hoặc Chính sách của chúng tôi.
 • Bạn bị cấm nhận các sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm của chúng tôi theo luật hiện hành.
 1. Những điều bạn có thể chia sẻ và thực hiện trên Weddingmall.vn

Chúng tôi muốn mọi người sử dụng Weddingmall.vn chỉ để chia sẻ những sản phẩm dịch vụ cưới mới đối với shop và tìm kiếm những dịch vụ cưới phù hợp, chia sẻ kinh nghiệm cưới đối với cá nhân. Do đó, bạn đồng ý không tham gia những hành vi được mô tả dưới đây (hoặc tạo điều kiện hay hỗ trợ người khác thực hiện các hành vi đó):

 1. Bạn không được sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để thực hiện hoặc chia sẻ bất cứ điều gì:
  • Nằm ngoài sản phẩm dịch vụ cưới, kinh nghiệm cưới.
  • Bất hợp pháp, gây hiểu nhầm, phân biệt đối xử hoặc lừa đảo.
  • Xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ.
 2. Bạn không được tải vi-rút hoặc mã độc hại lên hay làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hay hình thức chuẩn xác của Sản phẩm của chúng tôi.
 3. Bạn không được truy cập hoặc thu thập dữ liệu từ Sản phẩm của chúng tôi bằng các phương tiện tự động (khi chưa được chúng tôi cho phép trước) hay cố gắng truy cập dữ liệu mà bạn không được phép truy cập.

Chúng tôi có thể gỡ hoặc hạn chế quyền truy cập vào nội dung vi phạm các quy định này.Chúng tôi cũng có thể gỡ hoặc hạn chế quyền truy cập vào nội dung, dịch vụ hay thông tin của bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc này là cần thiết một cách hợp lý để tránh hoặc giảm bớt tác động bất lợi về mặt luật pháp hay quản lý cho Weddingmall.vn.

 1. Những quyền bạn cấp cho chúng tôi

Chúng tôi cần bạn cấp một số quyền để cung cấp dịch vụ:

 1. Quyền sử dụng nội dung shop của bạn tạo và chia sẻ: Một số nội dung mà shop của bạn chia sẻ hoặc tải lên, chẳng hạn như ảnh.

Bạn có quyền sở hữu trí tuệ (chẳng hạn như bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa) đối với mọi nội dung mà mình tạo và chia sẻ trên Weddingmall.vn cũng như trên những Sản phẩm khác của các công ty thuộc Weddingmall.vn mà bạn sử dụng. Các Điều khoản này không có quy định nào tước bỏ những quyền mà bạn có đối với nội dung của chính mình. Bạn được tự do chia sẻ nội dung của mình với bất kỳ ai khác, ở bất cứ đâu bạn muốn.

Tuy nhiên, để chúng tôi cung cấp dịch vụ, bạn cần cấp cho chúng tôi một số quyền pháp lý (gọi là "giấy phép") để sử dụng nội dung đó. Việc này chỉ nhằm mục đích cung cấp và cải thiện Sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi được mô tả trong Phần 1 ở trên.

Cụ thể, khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ trên hoặc liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí bản quyền trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, dịch và tạo sản phẩm phái sinh từ nội dung của bạn. Điều này nghĩa là, ví dụ: nếu chia sẻ ảnh trên Weddingmall.vn, bạn cho phép chúng tôi lưu trữ, sao chép và chia sẻ ảnh đó với người khác, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi hoặc các Sản phẩm khác của Weddingmall.vn mà bạn sử dụng. Giấy phép này sẽ hết hiệu lực khi nội dung của bạn bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi.

Bạn có thể xóa nội dung của shop share và xóa tài khoản của mình bằng xóa shop và xóa tài khoản bằng cách bỏ email mình ra khỏi profile.

Khi bạn xóa nội dung, người dùng khác sẽ không nhìn thấy nội dung đó nữa. Tuy nhiên, nội dung vẫn có thể tồn tại ở nơi khác trên hệ thống của chúng tôi nếu:

  • không thể xóa ngay lập tức do các giới hạn kỹ thuật (trong trường hợp này, nội dung của bạn sẽ được xóa trong vòng tối đa 90 ngày kể từ thời điểm bạn chọn xóa);
  • người khác đã sử dụng nội dung của bạn theo giấy phép này và họ vẫn chưa xóa nội dung (trong trường hợp đó, giấy phép này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi nội dung bị xóa);
  • hoặc nếu việc xóa ngay lập tức sẽ hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc:
   • điều tra/xác định hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi vi phạm điều khoản và chính sách của chúng tôi (ví dụ: xác định hoặc điều tra hành vi lạm dụng Sản phẩm hay hệ thống của chúng tôi);
   • tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như lưu giữ bằng chứng; hoặc
   • tuân thủ yêu cầu của một cơ quan hành chính hoặc tư pháp, cơ quan hành pháp hoặc tổ chức chính phủ;

trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ nội dung trong thời gian cần thiết cho mục đích lưu giữ (khoảng thời gian chính xác sẽ thay đổi tùy từng trường hợp).

Trong mỗi trường hợp nêu trên, giấy phép này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi nội dung bị xóa hoàn toàn.

       2. Quyền sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về hành động của bạn với quảng cáo và nội dung được tài trợ: Bạn cho phép chúng tôi sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về hành động của bạn trên Weddingmall.vn.

 1. Các giới hạn về việc sử dụng tài sản trí tuệ của chúng tôi

Nếu bạn sử dụng nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và có trong Sản phẩm của chúng tôi (ví dụ: hình ảnh, thiết kế, video hoặc âm thanh mà chúng tôi cung cấp và bạn thêm vào nội dung mình tạo hoặc chia sẻ trên Weddingmall.vn), chúng tôi sẽ giữ lại tất cả các quyền đối với nội dung đó (nhưng không phải đối với nội dung của bạn). Bạn phải được chúng tôi cho phép bằng văn bản (hoặc cho phép theo giấy phép nguồn mở) để sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh, dịch ngược hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của chúng tôi.

 1. Cập nhật các Điều khoản của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện các dịch vụ của mình và phát triển những tính năng mới để tạo ra Sản phẩm tốt hơn cho bạn cũng như cho cộng đồng của chúng tôi. Do đó, đôi khi chúng tôi cần cập nhật các Điều khoản này để phản ánh chính xác những dịch vụ và cách làm của mình. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện các thay đổi trong trường hợp những quy định này không còn phù hợp nữa hoặc chưa đầy đủ và chỉ khi các thay đổi đó là hợp lý cũng như khi đã xem xét thích đáng lợi ích của bạn.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ: bằng email hoặc thông qua Sản phẩm của mình) ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện các thay đổi đối với những Điều khoản này, đồng thời cho bạn cơ hội xem lại trước khi các thay đổi đó có hiệu lực, trừ khi chúng tôi phải thực hiện các thay đổi theo yêu cầu của luật pháp. Sau khi bất kỳ Điều khoản đã được cập nhật nào có hiệu lực, nếu tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi thì bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các điều khoản đó.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu không đồng ý với các Điều khoản cập nhật và không còn muốn tham gia cộng đồng Weddingmall.vn nữa, bạn có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

 1. Tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản

Chúng tôi muốn Weddingmall.vn trở thành nơi mà mọi người cảm thấy an toàn và được chào đón.

Nếu xác định là bạn vi phạm rõ ràng, nghiêm trọng hoặc nhiều lần vi phạm các Điều khoản hoặc Chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa tài khoản nếu bạn nhiều lần xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc nếu chúng tôi phải làm vậy vì lý do pháp lý.

Khi thực hiện hành động nói trên, chúng tôi sẽ cho bạn biết và giải thích mọi lựa chọn mà bạn có để đưa ra yêu cầu xem xét lại, trừ khi việc này có thể khiến chúng tôi hoặc người khác phải chịu trách nhiệm pháp lý; gây hại cho cộng đồng người dùng của chúng tôi; gây ảnh hưởng/can thiệp vào tính toàn vẹn hoặc hoạt động của bất kỳ dịch vụ, hệ thống hay Sản phẩm nào của chúng tôi; hoặc khi chúng tôi bị hạn chế do các giới hạn kỹ thuật; hoặc khi chúng tôi bị cấm làm việc này vì những lý do pháp lý.

Nếu bạn xóa hoặc chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn, các Điều khoản này sẽ chấm dứt và không còn là thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi nữa, nhưng những quy định sau vẫn có hiệu lực: 7 và 8

 1. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi nỗ lực cung cấp những Sản phẩm tốt nhất có thể và định ra các nguyên tắc rõ ràng cho mọi người dùng. Tuy nhiên, Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp "nguyên trạng" và chúng tôi không đảm bảo rằng Sản phẩm luôn an toàn, bảo mật, không có lỗi hoặc Sản phẩm sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc thiếu sót. Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi cũng TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chi phối hành động hay phát ngôn của mọi người và những đối tượng khác. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về hành động hoặc cách ứng xử (dù trực tuyến hay ngoại tuyến) của họ hoặc mọi nội dung mà họ chia sẻ (bao gồm nội dung phản cảm, không phù hợp, tục tĩu, bất hợp pháp và các nội dung có thể bị phản đối khác).

Chúng tôi không thể dự đoán thời điểm phát sinh sự cố về Sản phẩm của mình. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi tối đa mà luật áp dụng cho phép và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, thông tin, dữ liệu hoặc về thiệt hại mang tính hệ quả, đặc biệt, gián tiếp, răn đe, trừng phạt hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Sản phẩm của Weddingmall.vn, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

 1. Tranh chấp

Chúng tôi cố gắng đưa ra các quy tắc rõ ràng nhằm hạn chế hoặc hy vọng sẽ tránh được tranh chấp giữa bạn và chúng tôi. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, bạn nên biết trước về nơi giải quyết và luật sẽ áp dụng.

Nếu bạn là người tiêu dùng, luật của quốc gia mà bạn cư trú sẽ áp dụng cho mọi khiếu nại, lý do tố tụng hoặc tranh chấp giữa bạn và chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hay các Sản phẩm của Weddingmall.vn.

 1. Quy định khác
 1. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Weddingmall.vn, liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Các Điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận trước đó.
 2. Một số Sản phẩm chúng tôi cung cấp cũng phải tuân thủ các điều khoản bổ sung. Nếu bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào trong số đó, các điều khoản bổ sung sẽ có hiệu lực và trở thành một phần của thỏa thuận giữa chúng tôi với bạn.
 3. Nếu thấy có bất kỳ phần nào của các Điều khoản này không khả thi thì những phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này thì việc đó sẽ không bị coi là khước từ. Mọi sự sửa đổi hoặc khước từ các Điều khoản này đều phải được thực hiện bằng văn bản và do chúng tôi ký.
 4. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này cho bất kỳ ai khác khi chưa được chúng tôi chấp thuận.
 5. Các Điều khoản này không mang lại bất kỳ quyền nào cho người thụ hưởng bên thứ ba. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hoặc theo quy định của luật pháp hoặc theo cách khác.
 6. Bạn nên biết rằng chúng tôi có thể cần phải đổi tên người dùng cho tài khoản của bạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: nếu người khác xác nhận quyền sở hữu tên người dùng đó và tên này có vẻ không liên quan đến tên bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày). Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn nếu chúng tôi phải làm vậy và sẽ giải thích lý do.
 7. Chúng tôi luôn trân trọng phản hồi và những gợi ý khác của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhưng bạn nên biết rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi/đề xuất đó mà không có bất kỳ hạn chế hoặc nghĩa vụ bồi thường nào cho bạn; đồng thời chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung đó.
 8. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.

 

Menu