Đánh giá của khách
0

Bad

0 đánh giá
Danh mục đánh giá
0
0
0
Trải nghiệm của khách hàng

ảnh cưới hàn quốc
ảnh cưới cô dâu
chụp ảnh cưới studio
chụp hình cưới studio
chụp hình cưới hàn quốc

Studio chụp ảnh cưới, cho thuê váy cưới cao cấp tại Đồng Xoài, Bình Phước

Photographer Dress

𝑴𝒂𝒌𝒆𝒖𝒑 𝒍𝒐𝒐𝒌 💄💗
Thật hy vọng
Em mặc lên người chiếc váy cưới xinh nhất
Gả cho người em yêu nhất.
Din Makeup & Academy
#Tyler #Makeupbridal #Tylermakeup #Phimtruong #Codauxinh #Vaycuoidep #ChupanhcuoiDongXoai
________________
𝐓𝐘𝐋𝐄𝐑 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐮𝐬: 𝟏𝟐 𝐍𝐨̛ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐓𝐏 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐗𝐨𝐚̀𝐢
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞:1 ... See more
𝑴𝒂𝒌𝒆𝒖𝒑 𝒍𝒐𝒐𝒌 💄💗
Thật hy vọng
Em mặc lên người chiếc váy cưới xinh nhất
Gả cho người em yêu nhất.
Din Makeup & Academy
#Tyler #Makeupbridal #Tylermakeup #Phimtruong #Codauxinh #Vaycuoidep #ChupanhcuoiDongXoai
________________
𝐓𝐘𝐋𝐄𝐑 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐮𝐬: 𝟏𝟐 𝐍𝐨̛ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐓𝐏 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐗𝐨𝐚̀𝐢
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟔𝟖𝟖𝟏𝟔𝟏𝟔𝟏 - 𝟎𝟗𝟔𝟗𝟏𝟏𝟕𝟔𝟒𝟓
𝐌𝐚𝐤𝐞𝐮𝐩 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥 💄
Tone makeup dịu kha cho chiếc dâu xinh đi chụp hình ngoại cảnh 💗💗
#Tyler #Bridal #Makeuptyler #ChupanhcuoiDongXoai
________________
𝐓𝐘𝐋𝐄𝐑 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐮𝐬: 𝟏𝟐 𝐍𝐨̛ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐓𝐏 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐗𝐨𝐚̀𝐢
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟔𝟖𝟖𝟏𝟔𝟏𝟔𝟏 - 𝟎𝟗𝟔𝟗𝟏𝟏𝟕𝟔𝟒𝟓
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 ☘️🌸
Chụp ảnh cưới ở studio với đa dạng concept. Không chỉ giúp dâu rể tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn đem lại những khoảnh khắc giá trị và riêng biệt nhất.
PREWEDDING PHIM TRƯỜNG
#Tyler #Phimtruong #Codauxinh #Vaycuoidep #ChupanhcuoiDongXoai
________________
𝐓𝐘𝐋𝐄𝐑 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐮𝐬:1 ... See more
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 ☘️🌸
Chụp ảnh cưới ở studio với đa dạng concept. Không chỉ giúp dâu rể tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn đem lại những khoảnh khắc giá trị và riêng biệt nhất.
PREWEDDING PHIM TRƯỜNG
#Tyler #Phimtruong #Codauxinh #Vaycuoidep #ChupanhcuoiDongXoai
________________
𝐓𝐘𝐋𝐄𝐑 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐮𝐬: 𝟏𝟐 𝐍𝐨̛ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐓𝐏 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐗𝐨𝐚̀𝐢
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟔𝟖𝟖𝟏𝟔𝟏𝟔𝟏 - 𝟎𝟗𝟔𝟗𝟏𝟏𝟕𝟔𝟒𝟓
“ 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐝𝐢̃ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐢́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
𝐍𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨, 𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐨̂̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭”
CONCEPT TYLER x ngoại cảnh Đồng Xoài
#Tyler #ngoaicanh #Phimtruong #Codauxinh #Vaycuoidep #ChupanhcuoiDongXoai
________________
𝐓𝐘𝐋𝐄𝐑 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐮𝐬: 𝟏𝟐 𝐍𝐨̛ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐓𝐏 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐗𝐨𝐚̀𝐢
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞:1 ... See more
“ 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐝𝐢̃ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐢́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
𝐍𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨, 𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐨̂̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭”
CONCEPT TYLER x ngoại cảnh Đồng Xoài
#Tyler #ngoaicanh #Phimtruong #Codauxinh #Vaycuoidep #ChupanhcuoiDongXoai
________________
𝐓𝐘𝐋𝐄𝐑 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐮𝐬: 𝟏𝟐 𝐍𝐨̛ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐓𝐏 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐗𝐨𝐚̀𝐢
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟔𝟖𝟖𝟏𝟔𝟏𝟔𝟏 - 𝟎𝟗𝟔𝟗𝟏𝟏𝟕𝟔𝟒𝟓
“ Tình yêu vốn dĩ đặc biệt và nhiệm màu như thế, hãy cứ yêu đi vì ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.”
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒚́ & 𝑯𝒖𝒚̀𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖
PREWEDDING PHIM TRƯỜNG
#Tyler #Phimtruong #Codauxinh #Vaycuoidep #ChupanhcuoiDongXoai
________________
𝐓𝐘𝐋𝐄𝐑 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐮𝐬: 𝟏𝟐 𝐍𝐨̛ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐓𝐏 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠1 ... See more
“ Tình yêu vốn dĩ đặc biệt và nhiệm màu như thế, hãy cứ yêu đi vì ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.”
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒚́ & 𝑯𝒖𝒚̀𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖
PREWEDDING PHIM TRƯỜNG
#Tyler #Phimtruong #Codauxinh #Vaycuoidep #ChupanhcuoiDongXoai
________________
𝐓𝐘𝐋𝐄𝐑 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐮𝐬: 𝟏𝟐 𝐍𝐨̛ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐓𝐏 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐗𝐨𝐚̀𝐢
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟔𝟖𝟖𝟏𝟔𝟏𝟔𝟏 - 𝟎𝟗𝟔𝟗𝟏𝟏𝟕𝟔𝟒𝟓
Loading...