Đánh giá của khách
0

Bad

0 đánh giá
Danh mục đánh giá
0
0
0
Trải nghiệm của khách hàng

Wedding Planning Service

ảnh cưới hàn quốc
ảnh cưới cô dâu
chụp ảnh cưới studio
chụp hình cưới studio
chụp hình cưới hàn quốc

Photographer Dress

“𝐈𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐭 “𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮”, 𝐛𝐮𝐭 𝐢𝐭 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐥𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐨𝐰 𝐦𝐮𝐜𝐡”
WeddingDay - Destination Weddings
#journalisim #weddingphotography #wedding #weddingjournalism #weddingceremony #weddingreception #weddingday #weddingphotos #weddingphotographer #destinationwedding #destinationphotographer1 ... See more
“𝐈𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐭 “𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮”, 𝐛𝐮𝐭 𝐢𝐭 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐥𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐨𝐰 𝐦𝐮𝐜𝐡”
WeddingDay - Destination Weddings
#journalisim #weddingphotography #wedding #weddingjournalism #weddingceremony #weddingreception #weddingday #weddingphotos #weddingphotographer #destinationwedding #destinationphotographer #vietnamesephotographer #destinationphotography⁣⁣ #engagementphotos #preweddingphotography #prewedding
Loading...