Đánh giá của khách
0

Bad

0 đánh giá
Danh mục đánh giá
0
0
0
Trải nghiệm của khách hàng

ảnh cưới hàn quốc
ảnh cưới cô dâu
chụp ảnh cưới studio
chụp hình cưới studio
chụp hình cưới hàn quốc

Chúng tôi quan niệm ảnh cưới như một cuộc phiêu lưu tìm cái đẹp

Photographer

Couple From Ha Noi
𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒂̂́𝒚, 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂𝒖 𝒏𝒂̀𝒚...𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒃𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒂̂́𝒚 ❤️
Leica Wedding - Ghi lại những khoảnh khắc quý giá nhất của bạn
𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 | 4/25 Trần PHú - F4 - Tp. Đà Lạt
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 | 0965.152.579
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥 | Leicawedding.photo@gmail.com
𝐀́𝐨 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢1 ... See more
Couple From Ha Noi
𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒂̂́𝒚, 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂𝒖 𝒏𝒂̀𝒚...𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒃𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒂̂́𝒚 ❤️
Leica Wedding - Ghi lại những khoảnh khắc quý giá nhất của bạn
𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 | 4/25 Trần PHú - F4 - Tp. Đà Lạt
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 | 0965.152.579
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥 | Leicawedding.photo@gmail.com
𝐀́𝐨 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 - 𝐕𝐚́𝐲 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̣𝐩 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 - 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 - 𝐏𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢
#anhcuoidep
#chụpảnhcướiđàlạt
#dalat
Loading...